join
 
그레이스 한인교회
 
 
  교회소개 > 교회역사 자료실  
 
23 1 2
선택 번호 제목   작성자 작성일 추천
성경 암송구절(2015년)     관리자 2015-01-11 164
23 Evangelical Free Church of Canada (EF...     관리자 2018-04-01 6
22 2015년 교회 조직도 [1]    관리자 2016-01-07 31
21 2015년 신앙주제 및 중점사항     관리자 2016-01-07 31
20 2015년 담임목사 말씀     관리자 2016-01-07 35
19 2015년 월별 암송구절     관리자 2016-01-02 35
18 2014년 교회 조직도     관리자 2015-01-21 43
17 2014년 신앙주제 및 중점사항     관리자 2015-01-16 43
16 2014년 담임목사 말씀     관리자 2015-01-16 44
15 2014년 행사달력     관리자 2014-01-22 56
14 2013년 심방위원</title><style>.a7p1{...     관리자 2014-01-22 63
13 2013년 비전 미션 & 사역</title><style>...     관리자 2014-01-14 66
12 2013년 그레이스 교회 조직도</title><style...     관리자 2014-01-09 69
11 2013년 신앙주제 및 중점사항</title><style...     관리자 2014-01-09 64
10 2013년 담임목사 말씀</title><style>.a7...     관리자 2014-01-09 68
9 2014년 GMC자료</title><style>.a7p1...     관리자 2014-01-03 61
8 2012년 그레이스 교회 조직도</title><style...     관리자 2013-01-24 64
7 2012년 신앙주제 및 중점사항</title><style...     관리자 2013-01-24 73
6 2012년 담임목사 말씀</title><style>.a7...     관리자 2013-01-24 72
5 2013년 GMC(출력용)</title><style>.a...     관리자 2012-12-20 72
4 년도별 신앙주제(~2012)</title><style>....     관리자 2012-08-24 87
     
 1 [2]